La Chorale Francophone reste till Köpenhamn helgen den 7/8/9 februari och gjorde 

konsert den 8 februari tillsammans med kören i Franska Reformerta Kyrkan i 

Köpenhamn. Det blev en mycket uppskattad konsert som blandade opera arior, sakrala 

körverk, musikaler och orgelmusik.